Integritetspolicy

INTEGRITETSPOLICY

U Eklund Consulting i Stockholm AB GDPR-policy

För oss är det viktigt att du känner dig trygg i vårt arbete även när det gäller din personliga integritet. Därför ser vi till att värna om den på U Eklund Consulting i Stockholm AB. Här kan du läsa om hur vi hanterar och arbetar med personuppgifter.

Vilka personuppgifter hanterar vi?

När du besöker vår hemsida sparas cookies till följd av ditt godkännande. Inställningarna för cookies är något du själv kan ändra. När du kontaktar oss genom kontaktformuläret så sparas de uppgifterna.

När du kontaktar oss på annat sätt kan vi spara namn, telefonnummer, e-post och annan personlig information.

Vad är syftet med och hur länge sparar vi personuppgifter?

  • För att kunna kontakta dig som är kund, men även nå ut till nya kunder.
  • För att kunna registrera ditt deltagande i utbildningar.
  • För att i ett statistiskt syfte kunna utveckla och förbättra verksamheten.
  • För att enligt Bokföringslagen (1999:1078) är vi skyldiga att spara materialet i sju år.

Vi sparar så länge uppgifterna fullgör ändamålet.

Vem ansvarar för personuppgifterna?

U Eklund Consulting i Stockholm AB, Organisationsnummer: 556937-3193, Bergsgatan 7a, 112 23 Stockholm.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

För att på bästa sätt skydda dina personuppgifter, inte låta dem gå förlorade och inte låta obehöriga få tillgång till dem vidtar vi tekniska åtgärder. Bland andra åtgärder använder vi i första hand inte öppen internetuppkoppling och våra system är slutna med och skyddas av lösenord. Dessutom sker en årlig uppdatering, där uppgifter som inte tillhör ändamålet tas bort.

Vilka rättigheter har du enligt GDPR?

Du har rätt att utan kostnad få information om vilka uppgifter vi har om dig, rätt att få göra rättelser om uppgifterna är felaktiga samt rätt att få uppgifterna raderade.

Om du anser att dina uppgifter är i strid med dataskyddsförordningen kan du lämna in ett klagomål till Datainspektionen.

Om du lidit skada på grund av att dina personuppgifter har behandlats i strid med dataskyddsförordningen kan du ha rätt till skadestånd av dem som är personuppgiftsansvariga och har medverkat vid behandlingen.

Personuppgiftsansvariga

U Eklund Consulting i Stockholm AB, Bergsgatan 7a, 112 23 Stockholm. Organisationsnummer 556937-3193. Dataskyddsombud: Ulrika Eklund, ulrika@ueklund.se