Böcker

Vill du fördjupa dig?  Här hittar du ett urval av böcker och rapporter som jag författat eller varit medförfattare till. Temat är jämställdhet, med fokus på metoder för att i vardagen bedriva jämställdhetsarbete. Du finner även böcker om möten som stöd när du designar dina fysiska och digitala möten.

Jämställdhet

ATT LEDA FUNKTION FÖR KOORDINERING

Stöd för verksamhetschefer och regionledning

Rehabiliteringskoordinatorn är en ny roll i hälso- och sjukvården. Uppgiften är att ge stöd och råd till enskilda patienter, samordna och samverka internt inom hälso- och sjukvården samt att samverka externt med arbetsgivare, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen samt kommunens socialtjänst.
2017. Sveriges Kommuner och Regioner

Beställ eller ladda ned här.

METODBOK FÖR KOORDINERING AV SJUKSKRIVNING OCH REHABILITERING INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN

Praktisk vägledning för de personer som har, eller kommer att få, uppdraget som rehabiliteringskoordinatorer för sjukskrivna patienter eller de som riskerar sjukskrivning.
2016. Sveriges Kommuner och Landsting
Beställ eller ladda ned här.

JÄMSTÄLLDA SJUKSKRIVNINGAR – ARBETSBOK FÖR KVALITETSSÄKRAD SJUKSKRIVNINGSPROCESS

Boken är ett praktiskt hjälpmedel för den som vill utveckla och höja kvaliteten i sjukskrivningsarbetet för kvinnor och män.

2010. Sveriges Kommuner och Landsting.

Beställ eller ladda ned här

Jämt sjukskriven

Ett genusperspektiv på sjukskrivningsprocessen

2010. SKL

Ladda ned här

Kvinnor som gjort skillnad

2008.

Redaktör – Ulrika Eklund

SOU 2007:15

Tre delar:

Stöd för framtiden – om förutsättningarna för jämställdhetsintegrering.

Jämställd medborgarservice – goda råd om jämställdhetsintegrering.

JämStöds Praktika – metodbok för jämställdhetsintegrering

2007. Statens offentliga utredningar.

Ladda ner alla delar här

In english – two parts:

Gender Mainstreaming Manual
Gender Equality in Public Services

Download the english parts here

JämStöds praktika är även översatt till serbiska och vietnamesiska.

Välj mångfald!

En metodbok för dig som vill arbeta med inkludering.

2005. LSU.

Ladda ned här

TJEJGRUPPER – HUR KAN DE GÖRAS BÄTTRE?

Metoder för att utveckla kvaliteten.

2004. RKUF/AUF/CUF/LSU

Finns översatt till engelska

GENVÄGAR TILL JÄMSTÄLLDHET

Metoder och strategier inom ungas fritids- och föreningsliv.

2003. Ungdomsstyrelsens skrifter 2003:10

Ladda ner här

Finns även översatt till engelska

”Shortcuts to gender equality”.

Download here

LATHUND FÖR TJEJGRUPPER

2003. Röda Korsets Ungdomsförbund

Möten

Distansmöten – effektivitet, tillgänglighet och kreativitet

Tekniken ger nya möjligheter att mötas. Du får verktyg och idéer om hur du kan leda distansmöten.

2015. Idealistas förlag. Beställ boken här

Mer kreativa möten

En bok om hur du som ledare kan skapa kreativa möten som genomsyras av delaktighet och som leder till resultat.

2009. Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationer.

Skapa möten

2008. Ungdomsstyrelsen

Finns även på ENGLISH.

KREATIVA MÖTEN

En handbok för lyckade möten.

1999. Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationer.

Finns även på khmer (Kambodja) och ENGLISH.

In English

Online Meetings – efficiency, accessibility & creativity

Order here