Jämställdhetsexpert

Jämställdhet och jämlikhet på riktigt

När er organisation vill arbeta med jämlikhet stödjer jag er, oavsett vilken fas ni är i. Jag erbjuder skräddarsytt stöd i ert arbete med jämställdhetsintegrering, jämställdhet och jämlikhet.

Vad behöver ni hjälp med?

Organisera jämställdhetsarbetet.

Eldsjälar är fantastiskt, men när de lämnar organisationen så försvinner ofta fokus på jämställdhetsarbetet. Därför är det viktigt att bygga ett systematiskt hållbart arbete. Jag hjälper er att hitta framgångsfaktorerna som gör det hela hållbart.

Kontakta mig

Stöd till chefer och strateger.

Det kan kännas ensamt att leda ett förändringsarbete. Jag ger ett individuellt anpassat stöd utifrån dina behov för att stärka din roll som chef eller samordnare.

Kontakta mig

Kartlägga och analysera.

Jag hjälper er att hitta metoder för att kartlägga och analysera jämställdhetsarbetet. Kartläggningen och analysen använder vi sedan som underlag för att identifiera åtgärder som förbättrar verksamheten.

Kontakta mig

Kompetensutveckla.

Jämställdhet och jämlikhet är ett kunskapsområde. Jag erbjuder alltifrån grundutbildning om svensk jämställdhetspolitik och diskrimineringslagen till normkritik, CEMR, att leda jämställt och jämlikt samt olika temaområden. Mitt fokus är att omsätta teorier till konkret handling i vardagen.

Kontakta mig

GOEQUAL – digitalt verktyg

Många organisationer fastnar i utbildning och kartläggning, men det går lika bra att starta med åtgärder för att skapa förändring. Det digitala verktyget GOEQUAL leder till resultat och bestående förändring. Ni kan starta direkt med åtgärderna i ert förändringsarbete. Läs mer här www.goequal.se

Strategutbildning

En utbildning för dig som leder och organiserar arbetet med de Globala målen och jämställdhetsintegrering i organisationen. Utbildningen sker i samarbete med Jonas Frykman, hållbarhetsexpert och Katarina Olsson, Jämställdhetsexperterna.

Läs mer här

Något annat? Kontakta mig så skräddarsyr vi något.