Genuine Contact

Genuine ContactTM är ett arbetssätt för organisationer som vill utvecklas och nå sin verkliga potential. Genuine Contact™ har en enkelhet som passar för komplexa situationer och beslut. Medarbetarna är delaktiga i visioner och utmaningar och ges utrymme att skapa resultat. Genuine Contact™ hjälper organisationer att enklare hitta lösningar på utmaningar genom:

 • Verktyg som sätter fokus på det som är viktigt och inbjuder innovation.
 • En struktur som skapar ordning, tydliga roller och överenstämmelse mellan befogenheter, ansvar och skyldigheter.
 • En kultur som höjer energi och engagemang, förstärker samarbete och ger arbetsglädje.
 • Förutsättningar för en kultur av ledarskap med ansvarstagande och tillit.

Vi delar ett förhållningssätt som innebär att vi tror att:

 • Alla människor är värdefulla, likaså den energi som håller ihop en organisation, dess klimat och kultur.
 • Varje organisation har en inneboende visdom om den egna verksamhetens livskraft, miljö, hälsa, och de resultat den vill åstadkomma.
 • Fokus på genuina relationer gör det möjligt för individer och organisationer att hitta en balans som ger utrymme för medskapande och ansvarstagande.
 • Gör det enkelt! Enkla, flexibla modeller och processer gör det möjligt att hantera komplexa situationer.
 • Förändring är ett konstant tillstånd, som bland annat innebär svåra beslut och hantering av besvikelser och konflikter. Ledare arbetar med förändringar, inte mot.

 

Hur går det till?

The Genuine Contact™ Program är ett verksamhetsutvecklingsprogram. Vi utgår alltid från varje organisations behov. Tillsammans arbetar vi med kapacitet och vilja att förändra, engagemang och design av utvecklingsprocessen, implementering av det nya samt utvärdering och system för uppföljning.

Samtidigt som du och dina medarbetare utvecklar verksamheten, lär ni er verktyg och metoder genom de utbildningssteg som finns inplanerade i er process.

The Genuine Contact™ Program innehåller totalt nio utbildningssteg. De fyra baskurserna förnyar kontakten med den egna organisationens värderingar och ger stöd för ledare som vill fostra en kultur av ledarskap:

 • Vägen till hälsa och balans i organisationer, om hur klimat och värdegrund påverka organisationen
 • Att bygga organisatorisk hälsa, om att ställa diagnos och arbeta med förnyelse för att skapa ett gott livsberikande klimat och behålla det.
 • Individuell hälsa och balans för ledare, om att ledare kan arbeta med sin hälsa och behålla god hälsa i förändring
 • Holistisk ledarutveckling, om att leda med helhetssyn och på så sätt påverka organisationen

 

De fem metodkurserna innehåller verktyg och metoder som stödjer organisationers utveckling av en kultur av ledarskap, där mötet är den kraft som stödjer och driver förändringen.

 • Open Space Technology, om att planera och genomföra Open Space möten, och hur det kan användas för att utveckla organisationen.
 • Whole Person Process Facilitation, WPPF, om att designa möten för att skapa effektiva och resultatinriktade möten som tillvara samlade kompetensen.
 • Cross Cultural Conflict Resolution, Tvärkulturell konflikthantering, om enkla och effektiva metoder för att arbeta med människor i konflikter.
 • Genuine Contact™ Organisationer, om synsätt, metoder och värdering som bidrar till ett arbetssätt utvecklar välmående och livsbejakande organisationer.

Train the trainer, om att kunna arbeta självständigt med The Genuine Contact™ Program. Kursen ger auktorisation att utbilda andra, tillgång till allt material samt inbjudan att delta i mentorcirklar och arbetsgrupper.