Coach

Ibland är det svårt att göra det du tänkt göra! Det kan vara mål du satt upp eller beteenden du vill förändra. Ibland begränsar vi oss själva och våra möjligheter. Coachning är en teknik som hjälper dig att uppnå det du vill.

Coachning hjälper dig att göra! Anlita en coach som en hjälp att uppnå målen. Du får hjälp att utmana dig själv och förstärka det positiva. Genom coachning lär du känna dina egna värderingar och hur du kan använda dem för att uppnå ditt mål.

Coaching i förbättringsarbete
Alla organisationer kan utvecklas och förbättras. I förbättringsarbete är det inte helt ovanligt att möta motstånd. Alltifrån ”det går inte”, ”vi har redan provat” till passivitet och tystnad.

Ett sätt att förstärka förbättringsarbetet är att använda coachning, för snabbare och effektivare resultat.

Att använda sig av en coach är ett sätt att fokusera på att uppnå målen. Coachning kan vara ett stöd för ledningen, både individuellt men också i form av gruppcoachning för hela ledningsgruppen. Coachen hjälper er att synliggöra motstånd, hitta strategier att arbeta vidare samt förstärker det positiva.

Kontakta mig så berättar jag mer. Jag är ICF-certifierad coach.