Tid och pengar satsas på konferenser och möten. Hur ofta är de effektiva och leder till resultat? Mångas erfarenheter är att deltagarnas energi och kunskap tas inte alltid tillvara. Nu kan du skapa effektiva möten som leder till resultat och skapar en lärande organisation.

Prova Dialogcafé, Open Space Technology eller andra metoder. De bygger på problemlösande, lärande och delaktighet. Möten där medarbetare från alla nivåer involveras. Mötesmetoderna leder till ökad förståelse för varandra, problemen och organisationen och det ger möjlighet att arbeta med ständig utveckling och förbättring genom förändrat beteende.

Min erfarenhet är att många konferenser och möten inte blir så effektiva som de borde kunna bli. Med enkla metoder och verktyg kan jag hjälpa dig att skapa lönsamma möten med resultat och handling!

Kontakta mig när du vill skapa möten med resultat. Jag har gått utbildningar med bl a Harrisson Owen, skaparen av Open Space, även certifierad utbildare för Genuine Contact Programme.

Vill du veta mer om metoder – läs gärna mina böcker. Till exempel Mer kreativa möten.