Kvinnor och män, flickor och pojkar behandlas ofta utifrån föreställningar om kön. Det begränsar människors val och möjligheter. Servicen utformas utifrån generella tankar om kön och inte utifrån individens behov.

Genom att arbeta systematiskt och integrera jämställdhet i all verksamhet går det att skapa en effektiv och kvalitetsmedveten service och verksamhet som är lika väl anpassad för kvinnor som män, flickor som pojkar.

Integrering av jämställdhet görs genom kunskap, analyser, prioriteringar, målsättningar och uppföljningar. Precis som vanligt förbättringsarbete. Arbetet kan bygga på t ex Demings kvalitetshjul eller PDSA-cykeln. Det kompletteras med genusteorier och jämställdhetsmål. Resultatet blir effektivare verksamhet som inte diskriminerar. Jämställd service och verksamhet – när kvinnor och män själva får bestämma!

Kontakta mig när du vill utveckla jämställd service och verksamhet. Ulrika Eklund, mångårig jämställdhetsarbetare som bland annat varit sekreterare i Utredningen om stöd för jämställdhetsintegrering i staten, JämStöd.