Ulrika Eklund är författare och medförfattare till ett antal böcker, skrifter och artiklar.

distansmoten-bokenNy bok: Distansmöten – effektivitet, tillgänglighet och kreativitet

Tekniken ger nya möjligheter att mötas. Du får verktyg och idéer om hur du kan leda distansmöten.

2015. Idealistas förlag. Beställ boken här

Jämställda sjukskrivningar – arbetsbok för kvalitetssäkrad sjukskrivningsprocess

Boken är ett praktiskt hjälpmedel för den som vill utveckla och höja kvaliteten i sjukskrivningsarbetet för kvinnor och män.

2010. Sveriges Kommuner och Landsting.

Beställ eller ladda ned här

Jämt sjukskriven

Ett genusperspektiv på sjukskrivningsprocessen

2010. SKL

Ladda ned här

Jämställdhet. LRFs Utbildningshandledning

Ett handledningsmaterial för utbildare av förtroendevalda inom Lantbrukarnas Riksförbund.

2009.

Mer kreativa möten

En bok om hur du som ledare kan skapa kreativa möten som genomsyras av delaktighet och som leder till resultat.

2009. Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationer.

Beställ här

Skapa möten

2008. Ungdomsstyrelsen

Beställ här eller ladda ned här

Finns även på engelska:

Beställ här eller ladda ned här

Kvinnor som gjort skillnad

2008.

Redaktör – Ulrika Eklund

SOU 2007:15

Tre delar:

Stöd för framtiden – om förutsättningarna för jämställdhetsintegrering.

Jämställd medborgarservice – goda råd om jämställdhetsintegrering.

JämStöds Praktika – metodbok för jämställdhetsintegrering

2007. Statens offentliga utredningar.

Ladda ner alla delar här

In english – two parts:

Gender Mainstreaming Manual
Gender Equality in Public Services

Download the english parts here

JämStöds praktika är även översatt till serbiska.

Välj mångfald!

En metodbok för dig som vill arbeta med inkludering.

2005. LSU.

Ladda ned här

Föräldratelefonen

Föräldratelefonen – studiematerial till Rädda Barnens föräldratelefon.

2005. Rädda Barnen

Tjejgrupper – hur kan de göras bättre?

Metoder för att utveckla kvaliteten.

2004. RKUF/AUF/CUF/LSU

Beställ här

Finns översatt till engelska

Lathund för tjejgrupper

2003. Röda Korsets Ungdomsförbund

Genvägar till jämställdhet

Metoder och strategier inom ungas fritids- och föreningsliv.

2003. Ungdomsstyrelsens skrifter 2003:10

Ladda ner här

Finns även översatt till engelska

”Shortcuts to gender equality”.

Download here

Metodhandbok om att jobba mot främlingsfientlighet och rasism

2003. Rädda Barnen.

Kreativa möten

En handbok för lyckade möten.

1999. Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationer.

Finns även på khmer (Kambodja) och engelska.

Order here

Plats för tjejer och killar

Ett metodmaterial för en mer jämställd organisation.

1998. Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationer.

Beställ här

Vägen till ett hållbart samhälle

Ett studiematerial om jämställdhet och centerfeminism.

1998. Centerpartiet.

Medskapande ledarskap

Ett studiematerial för ledarutveckling

Norra Skåne 1997. Centerpartiets Ungdomsförbund

Att leda funktion för koordinering. Stöd för verksamhetschefer och landstingsledning

Ett stöd för chefer och vårdgivare/beställare. Rehabiliteringskoordinatorn är en ny roll i hälso- och sjukvården. Uppgiften är att ge stöd och råd till enskilda patienter, samordna och samverka internt.
2017. Sveriges Kommuner och Landsting
Beställ eller ladda ned här
http://webbutik.skl.se/sv/artiklar/att-leda-funktion-for-koordinering.html

Metodbok för koordinering av sjukskrivning och rehabilitering inom hälso- och sjukvården

Praktisk vägledning för de personer som har, eller kommer att få, uppdraget som rehabiliteringskoordinatorer för sjukskrivna patienter eller de som riskerar sjukskrivning.
2016. Sveriges Kommuner och Landsting
Beställ eller ladda ned här.
http://webbutik.skl.se/sv/artiklar/metodbok-for-koordinering.html